Hizmetlerimiz

Image

VERGİ VE TASDİK HİZMETLERİ


 • Tam Tasdik
 • KDV İade Tasdiki
 • Yerli İmalat Durum Belgesi Tasdiki
 • ÖTV Tecil-Terkin Tasdiki
 • Yatırım İndirimi Tasdiki
 • Ödenmiş Sermaye Tespiti ve Sermaye Artırım Raporları
 • TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki
 • Özel Amaçlı Diğer Tasdikler

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı
 • Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı
 • Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları
 • Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
 • Revizyon Hizmetleri
 • Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri

DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

    

 • Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması
 • Kamu İç Kontrol Standartları Kapsamında İç Kontrol Sistemi Kurulumu
 • İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı
 • Maliyet Kontrol Sistemleri Danışmanlığı
 • Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
 • Yerli-Yabancı Şirket Kuruluşları
 • Şirketler Hukuku ve Şirketler Muhasebesi Danışmanlığı

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

   

 • KGK, SPK, BDDK ve diğer düzenleyici kurumlarca belirlenen denetim hizmetleri
 • Bağımsız Sınırlı Denetim Hizmetleri
 • Prosedür denetimleri
 • Uygunluk denetimleri
 • Makul güvence denetim hizmetleri (Konkordato)
 • BT Süreç ve Sistem Denetimleri
Image

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ


 • Şirket birleşme ve satın almaları
 • Şirket/Hisse satışı, şirket bölünmeleri
 • Sermaye piyasasından tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek
 • Alıcı ve satıcı Durum Tespiti (Due Diligence) çalışmaları
 • Hedef şirket araştırması,
 • Sektör analizi, vergisel ve finansal durum tespiti,
 • Şirket değerlemeleri.
 • Yeniden Yapılandırma (Revizyon)
Image
Maslak 1453 T4/B
Sarıyer İstanbul

info@maslakymm.com 

0212 813 4434